top of page

«Toppidrett handler om å presse grenser for kropp og sinn. Dette kan føre til at man innfrir toppidrettens mål og mening, at man vinner. Men å sette det grenseoverskridende i system, kan også bety risiko for psykiatriske symptomer»

                                                                                

Finn Skårderud, psykiater 

 

Vår psykiske helse er en del av vår generelle helse, og mange vil i løpet av livet oppleve fysiske og psykiske helseproblemer, enten man er på en prestasjonsarena eller ikke. Dessverre er det slik at det er knyttet mye skam og mange fordommer rundt psykiske helseproblemer. Dette ser man særlig i idretten og på andre prestasjonsarenaer.

 

Man kan kanskje bli sett på som svak og skjør, og mange er av den oppfatning at utfordringer knyttet til psykisk helse kun gjelder et fåtall. Dessverre stemmer ikke dette. Idretten kan riktignok være en fin mestringsarena som kan bidra til å fremme god helse, både fysisk og psykisk. Og god psykisk helse vil bidra til at man mestrer dagliglivets utfordringer, samtidig som man opplever trivsel og mening i hverdagen. Samtidig kan idretten være en arena der personer sliter med psykiske plager og psykiske lidelser i skjul. Dette går ofte ut over den sportslige utviklingen, gleden ved å drive idrett og prestasjon.

 

Samtidig påvirker det også livskvaliteten til den enkelte. Det samme gjelder for mange på andre prestasjonsarenaer. Hos Brainsport Norge kan du få hjelp til å mestre psykiske plager. Vi retter oss særlig mot angst, depresjon, søvnproblemer og spiseforstyrrelser. Vi benytter evidensbaserte tilnærminger, hovedsakelig kognitiv og metakognitiv metodikk. 

Psykiske

vansker

bottom of page