«Når man er god og føler mestring, så bryr jeg meg ikke så mye om hva som blir sagt. Men når man ikke får til ting, så veier man det treneren sier, i mye større grad»

                                                                                                                                                      

Solveig Gulbrandsen, fotballspiller

 

Relasjonen mellom trener og utøver utgjør på mange måter kjernen i treningsprosessen. Dette fordi kvaliteten på relasjonen er en svært viktig premiss for kvaliteten på den fysiske, tekniske, taktiske og mentale treningen som foregår på treningsfeltet. I tillegg til dette kan også trenere bruke relasjonen til å fremme den personlige og følelsesmessige veksten til en utøver. Når det er snakk om trener-utøver relasjonen er det også viktig å huske på at, selv om utøveren står i fokus, så blir også trenere påvirket av sine utøvere.

 

Det er med andre ord en gjensidig påvirkning mellom partene og de er en del av en dynamikk som er i konstant bevegelse. Trener og utøver påvirker hverandre hele tiden gjennom måten de kommuniserer med hverandre. Kommunikasjon er drivkraften i relasjonen, og hvor god den er vil påvirke utviklingen av kvaliteten på relasjonen. Når det skjærer seg i relasjonen er det ofte mangel på kommunikasjon som er problemet, og oppstår det misforståelser vil det ofte redusere kvaliteten på det som skjer på treningsfeltet på grunn av energilekkasjer hos både trener og utøver. Med andre ord er relasjonskvalitet i trener-utøver relasjonen et aspekt en skal ta på alvor, og ikke minst investere tid i.

 

Brainsport Norge bistår gjerne for å utvikle denne viktige relasjonen og dette viktige samarbeidet. 

trener-utøver

relasjonen