Alle som kommer til oss går gjennom en grundig kartlegging for å finne
sine mentale utviklingsområder. Samtalen er vårt viktigste verktøy,
men vi bruker også andre anerkjente metoder for team- og
prestasjonsutvikling (f.eks. Belbin, effect og 360-kartlegginger
(cut-e), biofeedback, neurotracker, mindfulness).

Vi i Brainsport Norge bistår primært inn mot idrett og andre
prestasjonsarenaer, og både enkeltutøvere, trenere, team og lag er
velkommen til å ta kontakt.

Hos Brainsport hjelper vi deg med...