«Talent win games, but teamwork and intelligence wins championship»

                                                                                     

 Michael Jordan, basketballspiller

Utvikling av team og lag handler om mer enn prestasjonsoptimalisering. Det handler også om å skape en kultur der folk trives og opplever idrettsglede og trygghet i det utrygge og uforutsigbare.

 

Videre handler det om å skape en kultur der folk også utvikler andre sider ved seg enn det rent prestasjonsmessige. Dette gjelder både på prestasjonsarenaer der laget står i fokus  (f.eks. fotball, håndball, teater, orkester) og på prestasjonsarenaer der det er et mer individuelt fokus (f.eks. skiskyting, svømming, dans, solister innen musikk og sang). Både den enkelte utøver, trenere, ledere og andre i apparatet rundt har et ansvar for å skape en god prestasjonskultur som både klarer å fokuserer på sportslig utvikling, idrettsglede og trivsel.

 

Vi i Brainsport Norge bistår gjerne i prosesser som dette. Vi retter fokus mot den enkeltes og gruppas holdninger og verdier, og ser på hvordan man på en best mulig måte kan kommunisere og samarbeide for å utvikle et best mulig team som kan håndtere motgang, skuffelser og problemer underveis, både individuelt og i teamet. 

Teamutvikling