«Jeg lar aldri feilene jeg gjør på banen stjele fokus og energi. Jeg blir ikke psyket ut hvis jeg bommer på mål tre ganger på rad. Da kliner jeg bare enda tøffere til i neste forsøk,  for ballen skal i mål»

                                                                                                                                                                     

Heidi Løke, håndballspiller

 

Når vi i Brainsport Norge jobber med deg er vårt mål å bidra til at du så ofte som mulig klarer å prestere så optimalt som mulig, ut fra det som er dine forutsetningene til enhver tid. Vi hjelper deg med å bli kjent med og videreutvikle dine sterke sider, og vi utfordrer deg på det som kan være dine utviklingsområder. Det å akseptere seg selv og samtidig være åpen for endring, mener vi er et godt utgangspunkt for prestasjonsoptimalisering.

 

Vi er opptatt av å skape en nysgjerrighet og et utviklingsperspektiv, og håper at du er villig til å se mer på mulighetene enn begrensningene. De fleste som oppnår gode prestasjoner har ofte møtt på store utfordringer underveis, og det å lære og håndtere motstand og motgang er noe av det som er selve kjernen i prestasjonsutviklingen. Videre handler det ofte om å kunne mestre stress i en hektisk trenings- og konkurransehverdag, håndtere ubehagelige følelser og negative tanker, samt rette fokus og oppmerksomhet mot det du kan få gjort noe med; dine egne prestasjoner. 

prestasjons- optimalisering