«Adventure is just bad planning»

                                                                                             Roald Amundsen, polfarer

 

Planlegger du en lengre tur eller ekspedisjon? Ønsker du bidrag til å forberede deg mentalt til langvarig, hardt arbeide, møte motgang, håndtere gruppedynamikken, men ikke minst, få det beste ut av opplevelsen, på godt og vondt?

 

Vi i Brainsport Norge kan bidra i dette arbeidet, og i tillegg gjøre deg bedre kjent med sterke og mindre sterke sider ved deg selv. Dette for at du skal stille best mulig rustet til det utfordringen du skal i gang med.

EKSPEDISJONER