«Konflikt er den prosess som settes i gang når en part opplever at en annen part har hindret eller kommer til å hindre noen av hans/hennes interesser»

 

Kenneth W. Thomas, professor

                                                                                                                     

På enhver prestasjonsarena vil det være tøff konkurranse om å bli best. Enten det gjelder å bli tatt ut på en audition eller å bli tatt ut til et mesterskap så handler det om at noen velges bort og noen velges inn. Videre vil det kunne være uenighet om hvordan man skal nå målene man har satt seg, hvilke mål og utøvere som skal prioriteres, og hva som vil være riktig og rettferdig. Et slik dynamikk kan bidra til konflikter på flere nivåer; mellom utøvere, mellom utøvere og trenere/ledere, mellom trenere og ledere, og mellom utøvere/ledere/trenere og arbeidsgiver/forbund.

 

I slike sammenhenger er det viktig å huske at konflikter handler om noe mer enn bare en faglig/sportslig uenighet. Når vi står i en konflikt vil det ofte være en brysom forskjellighet mellom de ulike synspunktene, og mange vil oppleve negative tanker og følelser. Kommunikasjon og relasjoner kan gå i lås og man har lett for å gå i forsvar. Man trekker seg unna eller går til kraftig konfrontasjon, og har lett for å legge skylda på andre. Man blir ofte sint, irritert og frustrert og kan lettere føle seg krenket. Mange vil oppleve energitap, mistrivsel og utrygghet, og det er ikke uvanlig at det også kan gå utover motivasjon.

 

Vi i Brainsport Norge ser på konflikter som en naturlig del av en prestasjonsarena. Og vi er av den oppfatning at dersom man klarer å håndtere en konflikt på en konstruktiv måte vil den kunne være både berikende og utviklende. Vi bistår gjerne våre kunder både med å forstå og å forebygge konflikter, og vi bidrar også gjerne med å løse en fastlåst konflikt når det er behov for dette.

Konflikt-

håndtering