top of page

Anne Marte Pensgaard

Anne Marte er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og har en doktorgrad i idrettspsykologi. Hun har siden 1995 vært knyttet til Olympiatoppen, bl.a. som fagansvarlig ved Avdeling for idrettspsykologi.  Hun har 2-årig etterutdanning i kognitiv terapi/endringsmetodikk i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og 2-årig etterutdanning i metakognitiv terapi/endringsmetodikk i regi av MCT-institute i England. Hun er instruktør i oppmerksomhetstrening (mindfulness) og har gjennomført flere kurs i mentaliseringsbasert terapi og biofeedback trening. Anne Marte har gitt ut flere bøker, mentale trenings CDer, DVDen «Med hodet først», samt de mentale treningsprogrammene «Olympic Edition» og «Basic». Hun har en rekke publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter, og har holdt inviterte foredrag på internasjonale konferanser. Anne Marte har idrettserfaring fra fotball og ski, og hun har deltatt på flere polare ekspedisjoner. Hun har vært akkreditert som idrettspsykolog ved en rekke EM og VM i ulike idretter, samt fire OL. Anne Marte har en 60% stilling ved Avdeling for idrettspsykologi ved Olympiatoppen ved siden av sitt professorat ved NIH. For tiden har hun forskningspermisjon ved University of Berkeley,  California.

 

Anne Marte har særlig kompetanse innenfor følgende områder:

  • Prestasjonspsykologi

  • Utvikling av god prestasjonsmiljø

  • Oppmerksomhetstrening

  • Mental trening integrert I fysisk trening

  • Natur som mental trener

  • Skaderehabilitering, inkludert utøvere som har vært overbelastet

Anne

Marte

Pensgaard

bottom of page