top of page

Anne Fylling Frøyen

Anne har en master i Idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole, samt spesialisering i anvendt idrettspsykologi fra Halmstad og praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Agder. Hun har gjennomført flere kurs innen mentaliseringsbasert terapi.

 

Hun har jobbet på Olympiatoppen, der hun bl.a. hadde et spesielt ansvar inn mot unge utøvere og Olympiatoppens utviklingsidretter. Anne er for tiden stipendiat og fullfører nå en doktorgrad der hun ser på relasjonskvalitet i trener-utøverrelasjonen. Hun er spesielt opptatt av hva som skaper et godt prestasjonsmiljø preget av trivsel, trygghet og utvikling.

 

Ved siden av forskningen har hun et deltidsengasjement ved Brainsport Norge.

Anne har særlig kompetanse innenfor følgende områder:
Trener/utøver-relasjonen
Motivasjon
Karriereoverganger i idretten
Helhetlig utvikling av unge utøvere/talentutvikling

Anne

Fylling

Frøyen

bottom of page